Det finns regler i folkbokföringslagen för var en person ska anses vara bosatt och hur man anmäler flytt inom Sverige. Huvudregeln är att en person ska vara folkbokförd på den fastighet där hen har sin regelmässiga dygnsvila.

Uppdaterat