OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Sverige har ett antal indirekta skatter på konsumtion av olika varor och tjänster som saknar EU­harmoniserade bestämmelser om vad som ska beskattas och hur beskattningen ska ske. Dessa punktskatter tas ut enligt

Mer detaljerade beskrivningar av vilka varor och tjänster som omfattas av dessa punktskatter finns på sidorna om Punktskatter och trafikskatter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel [1]
 • Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. [1]
 • Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel [1]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]
 • Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus [1]
 • Lag (1999:673) om skatt på avfall [1]
 • Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. [1]
 • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1]
 • Lag (2017:1200) om skatt på flygresor [1]
 • Lag (2018:1139) om skatt på spel [1]
 • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1]
 • Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar [1]
 • Lag (2022:155) om tobaksskatt [1]