OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Omfattning och undantag | Beskattningsbara personer | Beskattningsbara transaktioner | Kravet på ersättning | Platsen för beskattningsbara transaktioner

Först ska det avgöras om en transaktion är föremål för mervärdesskatt, d.v.s. om den faller inom tillämpningsområdet, sedan om den ska beskattas. Tillämpningsområdet för mervärdesskatt omfattar alltså både skattepliktiga och från skatteplikt undantagna transaktioner.

Uppdaterat