OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Ingående skatt kan normalt återfås. I vissa fall ska justering ske. Det kan också för vissa personer bli aktuellt med ersättning eller kompensation för ingående skatt.

Uppdaterat