OBS: Detta är utgåva 2023.16. Sidan är avslutad 2023.

Elstöd ska inkomstskattemässigt behandlas som ett näringsbidrag. Hur stödet ska redovisas beror på vilken normgivning som företaget tillämpar.

Elstöd ska beskattas som ett näringsbidrag

Elstöd lämnas som ett bidrag för 2023 enligt förordningen om elstöd till företag (4 § elstödsförordningen). Elstöd som inkomstskattemässigt är hänförligt till inkomstslaget näringsverksamhet ska behandlas som ett näringsbidrag.

Redovisning av elstöd till företag

Hur elstödet ska redovisas beror på vilken normgivning företaget följer. Läs mer om hur offentliga bidrag och andra erhållna bidrag ska redovisas.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2023:233) om elstöd till företag [1]