OBS: Detta är utgåva 2023.7. Visa senaste utgåvan.

När ett beslut om bevissäkring ska verkställas måste hänsyn tas till de bestämmelser som reglerar själva verkställigheten.