OBS: Detta är utgåva 2023.7. Sidan är avslutad 2023.

Det finns särskilda bestämmelser om tidpunkten för redovisning av mervärdesskatt vid uttag av tjänst.

Uttag av tjänster

Uttag av tjänst enligt 2 kap. 5 § ML kan bli föremål för beskattning om uttaget av tjänsten är skattepliktigt. Utgående skatt på grund av sådana uttag redovisas normalt för den redovisningsperiod då uttaget äger rum.

Uttag av tjänster med utsträckning i tiden

En tjänst kan tillhandahållas under en tid som sträcker sig över flera redovisningsperioder. Tjänsten ska då redovisas för varje redovisningsperiod med den del av tjänsten som tillhandahålls under perioden (13 kap. 12 § ML).

Detta gäller dock inte för sådana byggtjänster som i stället ska beskattas enligt 13 kap. 13 och 14 §§ ML.

Bestämmelsen i 13 kap. 12 § ML får närmast jämföras med artikel 64.1 och 64.2 i mervärdesskattedirektivet (SOU 2002:74 s. 523 f.).

Privat användning av personbil eller motorcykel

I det fall avdragsrätt finns för den ingående skatten vid inköp av personbil eller motorcykel ska privat användning av fordonet uttagsbeskattas. Samma sak gäller i de fall det finns avdragsrätt för hela den ingående skatten vid leasing av fordonet.

Redovisningen av den utgående skatten för uttaget får göras i den sista redovisningsperioden under det kalenderår då fordonet använts (13 kap. 15 § ML).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Övrigt

  • SOU 2002:74 [1]