OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Bevissäkring är en tvångsåtgärd som Skatteverket under vissa omständigheter kan använda sig av för att säkra räkenskapsmaterial och annan bevisning i en skatteutredning.