OBS: Detta är utgåva 2023.8. Visa senaste utgåvan.

Det finns ett antal trafikskatter där Skatteverket är beskattningsmyndighet men där Transportstyrelsen, för Skatteverkets räkning, fattar beslut genom en automatiserad behandling med stöd av uppgifterna i vägtrafikregistret. Du kan läsa vidare om vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift. Dessa trafikskatter tas ut enligt

Mer detaljerade beskrivningar av vilka fordon med mera som omfattas av trafikskatterna finns på sidorna om punktskatter och trafikskatter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon [1]
  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1]
  • Vägtrafikskattelag (2006:227) [1]

Referenser inom informationsutbyte med andra länder