Områden: Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2009:38

beslutade den 21 december 2009.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2010:23 och upphör genom SKVFS 2019:19.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2010, då Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:12) om vilka uppgifter som skall lämnas i en periodisk sammanställning m.m. ska upphöra att gälla.