Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2012:5

beslutade den 15 oktober 2012.

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom (SKVFS 2016:1)

.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2012.

Länk till de ändrade föreskrifterna: SKVFS 2009:2 och SKVFS 2009:12 (omtryck).