En registrerad avsändare måste ställa en s.k. flyttningssäkerhet för att kunna flytta bränsle under uppskovsförfarandet från en importplats.

Flyttningssäkerhet

Bestämmelserna i 4 kap. 5 och 7 §§ LSE om upplagshavares skyldighet att ställa säkerhet för skatten på bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet tillämpas även på registrerad avsändare. Det som där sägs om flyttningar under uppskovsförfarandet ska då avse flyttningar enligt 4 a kap. 3 och 4 §§ LSE, d.v.s. flyttningar under uppskovsförfarandet från platsen för import (4 kap. 15 § andra stycket LSE).

En registrerad avsändare som aldrig sänder iväg bränsle under uppskovsförfarandet behöver inte ställa någon flyttningssäkerhet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]