OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska hindra återbetalning av överskott på skattekontot som behövs för avräkning mot skulder inom ett eller fler skattekonton som samma betalare ansvarar för.

Hinder mot återbetalning p.g.a. avräkning.

Enligt 64 kap. 4 § 2 p. SFL ska Skatteverket inte återbetala överskott på ett skattekonto som behövs för avräkning enligt 62 kap. 11 – 14 §§ SFL, d.v.s.:

Skatteverket hindrar återbetalning genom att en utbetalningsspärr registreras i skattekontosystemet.

Läs mer om avräkning inom och mellan skattekonton.

Avräkning mellan betalarens olika skattekonton

Det är möjligt att avräkna mellan flera skattekonton som en betalare ansvarar för. Eftersom avräkningen inte fungerar automatiskt mellan flera olika skattekonton behöver Skatteverket kunna hindra (spärra) återbetalning av överskottet på ett skattekonto för att kunna genomföra avräkningen och täcka underskottet på ett annat skattekonto.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]