OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Från och med inkomståret 2023 ska inte längre någon källskatt enligt sparandedirektivet och avtal med liknande innebörd återbetalas. Alla de stater och jurisdiktioner som enligt sparandedirektivet och liknande avtal fick göra källskatteavdrag på sparande har nu upphört med detta. De har i stället övergått till att delta i automatiskt informationsutbyte. Reglerna för tidigare år finns beskrivna i tidigare utgåvor av Rättslig vägledning.

Referenser inom undvika internationell dubbelbeskattning