Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift på 1 250 kronor när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en periodisk sammanställning eller har lämnat den för sent (48 kap. 6 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom förseningsavgift