Beskrivningen nedan av de civilrättsliga och skatterättsliga reglerna som gäller när man ska bilda, driva och avveckla en ekonomisk förening utgår från föreningen, men i vissa fall framgår även hur delägarna påverkas. För kooperativa ekonomiska föreningar, kooperativa hyresrättsföreningar och sambruksföreningar finns speciella regler.

Bostadsrättsföreningar delas upp i privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag.