OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta bostadslägenheter med hyresrätt till sina medlemmar.

Vad är en kooperativ hyresrättsförening?

En kooperativ hyresrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att upplåta bostads­lägen­heter med hyresrätt till sina medlemmar. Föreningen ska upplåta minst tre lägenheter. Bestämmelserna om kooperativa hyres­rätts­föreningar finns i lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt. Mer information om hur det går till att bilda en kooperativ hyresrätts­förening finns på Bolagsverkets webbplats.

En kooperativ hyresrättsförening är bokföringsskyldig och ska upprätta en årsredovisning.

Medlemmar i föreningen

En kooperativ hyresrätt får bara upplåtas till medlemmar i föreningen. Föreningen kan också ha medlemmar som inte har någon hyresrätt i föreningen, t.ex. medlemmar som står i kö för att få hyra en lägenhet.

Två olika former av kooperativa hyresrättsföreningar

Det finns två former av kooperativa hyresrättsföreningar:

  • ägarmodellen, där föreningen äger hela huset
  • hyresmodellen, där föreningen hyr hela eller delar av huset och i sin tur hyr ut lägenheter till medlemmarna.

Hur beskattas en kooperativ hyresrättsförening?

En kooperativ hyresrättsförening kan vara ett privatbostadsföretag, förutsatt att föreningen äger fastig­heten (ägarmodellen). De krav som ska vara upp­fyllda för att föreningen ska vara ett privat­bostads­företag beskrivs på sidan När är en bostadsrättsförening eller ett bostadsföretag ett privatbostadsföretag? Föreningen beskattas då enligt de särskilda regler som gäller för privatbostadsföretag.

Kooperativa hyresrättsföreningar enligt hyresmodellen beskattas som andra ekonomiska föreningar enligt vanliga regler för närings­verk­sam­het. Detta gäller även de föreningar enligt ägar­modellen som inte uppfyller kraven för att vara ett privatbostadsföretag.

Utdelning från en kooperativ hyresrättsförening

En kooperativ hyresrättsförening får inte dra av lämnad utdelning om föreningen är ett privat­bostads­företag enligt 2 kap. 17 § IL (39 kap. 23 § IL).

Hur beskattas en medlem som går ur en kooperativ hyresrättsförening?

Även om en kooperativ hyresrättsförening i vissa fall kan beskattas som ett privatbostadsföretag, så är andelen inte en privat­bostads­rätt för medlemmen, utan en andel i en vanlig ekonomisk förening. En kooperativ hyres­rätts­förening har rätt att återbetala mer än insatsen när en medlem går ur föreningen. Ett återbetalt belopp som överstiger insatsen beskattas som utdelning för medlemmen. Läs mer om medlemmens beskatt­ning under Utträde ur ekonomisk förening.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt [1]

Övrigt

  • Bolagsverket.se [1]