OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En ägare till skogsmark kan göra avdrag när han har intäkter från skogsbruket (skogsavdrag). Avdraget beräknas efter schablonmässiga grunder.

Uppdaterat