OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En ägares skogsavdrag begränsas av avdragsutrymmet. Avdragsutrymmet beräknas utifrån ägarens anskaffningsvärde för skogen och den produktiva skogsmarken.

Uppdaterat