OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En partiell fission är en ombildning som är särskilt reglerad i inkomstskattelagen. Ett företag överlåter tillgångar till ett annat företag mot ersättning som lämnas till det överlåtande företagets ägare.