OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Ett underskott av näringsverksamheten ska normalt dras av nästföljande beskattningsår. Rätten till avdrag för tidigare års underskott begränsas i vissa situationer. Vid en ombildning får övertagande företag i vissa fall ta över tidigare års underskott.

Läs även om hur en delägare i ett handelsbolag ska hantera underskott från handelsbolaget, att man får avstå från tidigare års underskott vid en underprisöverlåtelse samt om underskott av andelshus.