OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

När en sparbank ombildas till ett bankaktiebolag enligt 8 kap. sparbankslagen tar bankaktiebolaget över den överlåtande sparbankens rätt att dra av ett underskott enligt 40 kap. IL (40 kap. 23 § första stycket IL).

När en svensk ekonomisk förening ombildas till ett svenskt aktiebolag på så sätt som avses i 42 kap. 20 § IL, tar aktiebolaget över föreningens rätt att dra av underskott enligt 40 kap. IL (40 kap. 23 § andra stycket IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Sparbankslag (1987:619) [1]