OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för avkastningsskatt beräknas i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag.