OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Skattetillägg, dokumentationsavgifter, förseningsavgifter, kontrollavgifter, plattformsavgifter, rapportavgifter, rapporteringsavgifter och återkallelseavgifter ska tillfalla staten (52 kap. 11 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]