OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Utbetalarens ansvar för särskild inkomstskatt enligt SINK och A-SINK tas upp på sidan Ansvar när skatteavdrag inte har gjorts på ersättningar till kända betalningsmottagare. Information om vad som gäller när betalningsmottagaren är okänd, se sidan Ansvar när skatteavdrag inte har gjorts på ersättningar till okända betalningsmottagare.