OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Tillfälligt anstånd fick bestämmas till som längst ett år. Anstånd för avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per kalendermånad eller per kalenderkvartal fick som längst beviljas till och med den 12 september 2023 (1 § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Anstånd för mervärdesskatt som redovisas för ett beskattningsår fick som längst beviljas till och med den 17 januari 2024 (1 a § tredje stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Slutdatumen innebär att nya tillfälliga anstånd inte längre kan beviljas. Men det finns fortfarande möjlighet att förlänga redan befintliga anstånd.

För information om vad som tidigare har gällt för att bevilja anstånd hänvisas till tidigare års utgåva av rättslig vägledning

  • Vem kan få anstånd
  • Vilka skatter och avgifter kan anstånd beviljas för
  • Anstånd efter fusion
  • Hur stort belopp kan anstånd beviljas med

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2]