OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Vad ska betalas när anståndet upphör?

Företaget måste betala anståndsbelopp, anståndsavgift och kostnadsränta när anståndet upphör. Även övriga skatter och avgifter som förfaller till betalning den aktuella perioden ska betalas (5 § lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Företrädaransvar för obetalda belopp som omfattats av ett s.k. tillfälligt anstånd?

Skatteverket kommer, som huvudregel, inte att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter som omfattats av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall (Skatteverkets ställningstagande Tillfälliga anstånd och företrädaransvar). Detta gäller även för anståndsavgiften. Undantag sker om det handlar om företag som uppenbart utnyttjat möjligheterna till anstånd helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1]

Ställningstaganden

  • Tillfälliga anstånd och företrädaransvar [1]