OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

En beskattningsbar person har normalt avdragsrätt för ingående skatt på inköp som har en koppling till utgående skattepliktiga transaktioner, transaktioner som är s.k. kvalificerade undantag eller vissa transaktioner utanför landet. För att kunna göra avdrag måste skatten också vara avdragsgill, d.v.s. inte omfattas av någon avdragsbegränsning. Hur stort avdrag som får göras beror även bl.a. på om den beskattningsbara personen bedriver blandad verksamhet.

Uppdaterat