OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Hybrida missmatchningar i form av avdrag utan inkludering genom användningen av hybridföretag kan uppkomma i två situationer: vid betalningar av ett hybridföretag och vid betalningar till ett hybridföretag. Ett hybridföretag är ett företag där den rättsliga klassificeringen skiljer sig åt mellan två stater.

Uppdaterat