OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Olikheter i nationell lagstiftning när det gäller den skattemässiga behandlingen av företag och finansiella instrument kan i gränsöverskridande situationer ge upphov till s.k. hybrida missmatchningar. Reglerna i 24 b kap. IL syftar till att neutralisera effekterna av uppkomna hybridsituationer.

Uppdaterat