OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Huvudregeln om rätt till avdrag för ingående skatt i 13 kap. 6 § ML är kompletterad med flera specialregler.

Uppdaterat