Både skattesatserna och sättet att beräkna alkoholskatten skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga alkoholvaror.

Hur skatten beräknas

Alkoholskatt tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Nedan kan du läsa om skattesatserna för olika skattepliktiga alkoholvaror. Hur skatten beräknas skiljer sig åt mellan de olika kategorierna av skattepliktiga varor. Gemensamt är dock att det är alkoholhalten för varje vara, uttryckt i volymprocent, som ligger till grund för beräkningen av alkoholskatten.

Öl

För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent är skattesatsen 0 kr (2 kap. 2 § andra stycket LAS).

För öl med en alkoholhalt över 2,8 volymprocent tas skatt ut per liter med 2,28 kr för varje volymprocent alkohol (2 kap. 2 § första stycket LAS).

Exempel: så beräknas skatten för 200 liter öl med en alkoholhalt om 5 volymprocent

200 liter x 5,0 volymprocent x 2,28 kr per liter= 2 280 kr (antal liter x volymprocent x skattesats per liter = skatten).

Vin

Vid beskattning av vin tillämpas flera olika skattesatser (2 kap. 3 § första stycket LAS). Vilken skattesats som ska tillämpas beror på vinets alkoholhalt.

Tabell: skattesatser för vin

Alkoholhalt

Skatt

över 2,25 men högst 4,5 volymprocent

10,38 kr/liter

över 4,5 men högst 7 volymprocent

15,34 kr/liter

över 7 men högst 8,5 volymprocent

21,12 kr/liter

över 8,5 men högst 15 volymprocent

29,58 kr/liter

över 15 men högst 18 volymprocent

61,90 kr/liter

För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent är skattesatsen 0 kr (2 kap. 3 § andra stycket LAS).

Drycker som har en alkoholhalt som överstiger 18 volymprocent beskattas inte som vin.

Andra jästa drycker

Vid beskattning av andra jästa drycker tillämpas flera olika skattesatser (2 kap. 4 § första stycket LAS). Vilken skattesats som ska tillämpas beror på dryckens alkoholhalt.

Tabell: skattesatser för andra jästa drycker än vin eller öl

Alkoholhalt

Skatt

över 2,25 men högst 4,5 volymprocent

10,38 kr/liter

över 4,5 men högst 7 volymprocent

15,34 kr/liter

över 7 men högst 8,5 volymprocent

21,12 kr/liter

över 8,5 men högst 15 volymprocent

29,58 kr/liter

För drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent är skattesatsen 0 kr (2 kap. 4 § andra stycket LAS).

Drycker som har en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent beskattas inte som andra jästa drycker än vin eller öl.

Mellanklassprodukter

Vid beskattning av mellanklassprodukter tillämpas två olika skattesatser (2 kap. 5 § första stycket LAS).

Tabell: skattesatser för mellanklassprodukter

Alkoholhalt

Skatt

över 1,2 men högst 15 volymprocent

37,34 kr/liter

över 15 men högst 22 volymprocent

61,90 kr/liter

Etylalkohol

För etylalkohol tillämpas en och samma skattesats för alla varor (2 kap. 6 § första stycket LAS). Skattesatsen är 526,97 kr per liter ren (dvs. 100 volymprocent) alkohol.

Skatten ska beräknas på antal liter ren alkohol vid 20 grader Celsius (jfr prop. 1994/95:56 s. 116 och prop. 2021/22:61 s. 416).

Exempel: så beräknas skatten för 250 liter vodka med en alkoholhalt om 40 volymprocent

250 liter vodka med en alkoholhalt om 40 volymprocent motsvarar 100 liter ren alkohol (250 liter x 0,4). Skatten blir 52 697 kr (100 liter ren alkohol x 526,97 kr per liter ren alkohol).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
  • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]