Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2014:7

beslutade den 24 februari 2014.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2021:8 och upphört genom SKVFS 2022:12.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014 då Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:5) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi upphör att gälla.