Omständigheter som saknar koppling till viss typ av deklaration kan innebära att Skatteverket ska befria, helt eller delvis, från ett skattetillägg.

Referenser inom skattetillägg