Personen ska ha varit ovetande om felet

Om ett fel i ett datorprogram innebär att den uppgiftsskyldiga lämnar en oriktig uppgift kan det finnas skäl att befria, helt eller delvis, från ett skattetillägg. En förutsättning för att befrielse över huvud taget ska bli aktuell är att den uppgiftsskyldiga varit ovetande om felet och att felet inte beror på att den uppgiftsskyldiga hanterat datorprogrammet felaktigt.

Ursäktligt att man inte upptäckt programfelet

Det måste vara ursäktligt att den uppgiftsskyldiga inte har upptäckt att datorprogrammet har orsakat felet i deklarationen.

Den uppgiftsskyldiga ska ha kontrollerat rimligheten i lämnade uppgifter. Felet kan bara anses ursäktligt i sådana fall då det inte funnits någon anledning att reagera på de lämnade uppgifterna.

Referenser inom skattetillägg