Samordningsnummer är en identitetsbeteckning som tilldelas i tre nivåer beroende på vilken identitetskontroll som har gjorts. Huvudregeln är att den som ska tilldelas ett samordningsnummer ska styrka sin identitet.