Folkbokföring innebär att fastställa en persons bosättning och registrera uppgifter om personen som enligt lag får förekomma i folkbokföringsdatabasen, exempelvis namn, födelsetid, medborgarskap, adress och civilstånd. Syftet med folkbokföringen är att den ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder. Det är Skatteverket som ansvarar för folkbokföringen i Sverige.

Uppdaterat