En person ska bära efternamn och ett eller flera förnamn. Skatteverket beslutar om förvärv eller ändring av personnamn efter ansökan enligt personnamnlagen. Vissa ansökningar är avgiftsbelagda.