Hos den som bedriver byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse ska fastigheter och andelar i många fall behandlas som lagertillgångar. Begrepp och regler kring byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse behandlas på de följande sidorna. Särskilda bestämmelser finns för att klassificera fastigheter och andelar som förvärvas genom arv, bodelning eller gåva.