Fysiska personer kan få skattereduktion för förvärvsinkomster. Reglerna trädde i kraft 1 januari 2021.

Vem kan få skattereduktion?

Fysiska personer som varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret har rätt till skattereduktion för förvärvsinkomster om personens beskattningsbara förvärvsinkomst är högre än 40 000 kr (67 kap. 46 § IL).

Personer som varit obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga, se nedan under Skattereduktionens storlek.

Även vissa begränsat skattskyldiga personer har rätt till skattereduktion för förvärvsinkomster, se sidan Skattereduktioner, allmänna avdrag och grundavdrag.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen uppgår till 1 500 kr. För personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst mellan 40 000 kr och 240 000 kr uppgår i stället skattereduktionen till 0,75 procent av skillnaden mellan den beskattningsbara förvärvsinkomsten och 40 000 kr (67 kap 47 § IL).

Personer som varit obegränsat skattskyldiga bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga. De får då skattereduktion med 1/12 av full skattereduktion för varje månad, eller del av månad, som de är obegränsat skattskyldiga (67 kap. 48 § IL). Men om överskottet av deras förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande består av förvärvsinkomster i Sverige medges de full skattereduktion.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar