Företag som har köpt in materiella inventarier under kalenderåret 2021 kan få en skattereduktion. Skattereduktionen är 3,9 procent av ett underlag som består av anskaffningsvärdet för inventarierna. Det finns även ett krav att inventarierna ska finnas kvar i verksamheten under en tid. Skattereduktionen kan begäras av företag som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Sidorna har tillkommit med anledning av ny lagstiftning. Lagen (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021 (LSIN) träder i kraft den 1 januari 2022.