Personer som är födda 1957 kan ha rätt till kompensation på grund av höjningen av åldersgränsen för förhöjt grundavdrag.

Nytt: 2024-06-18

Sidorna har tillkommit med anledning av reglerna om kompensation till personer födda 1957 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2024.