Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2023:75 Lag (2023:75) om skatt på överintäkter från el
SFS 2019:383 Förordning (2019:383) om fordons registrering och användning
SFS 1994:1563 Lag (1994:1563) om tobaksskatt
SFS 1994:1564 Lag (1994:1564) om alkoholskatt
SFS 2018:1636 Förordning (2018:1636) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2019
SFS 2020:949 Förordning (2020:949) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2021
SFS 2018:1635 Förordning (2018:1635) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2019
SFS 2018:1638 Förordning (2018:1638) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2019
SFS 2018:1637 Förordning (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019
SFS 2016:1067 Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 2021:1081 Förordning (2021:1081) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2022
SFS 2021:1080 Förordning (2021:1080) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2022
SFS 1999:454 Förordning (1999:454) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 2021:1082 Förordning (2021:1082) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2022
SFS 2020:554 Förordning (2020:554) om ändring i förordningen (2001:558) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
SFS 2020:552 Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020
SFS 2013:1164 Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem
SFS 2019:370 Lag (2019:370) om fordons registrering och användning
SFS 2022:1590 Förordning (2022:1590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2023
SFS 1994:1451 Lotteriförordning (1994:1451)
SFS 2020:943 Förordning (2020:943) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2021
SFS 2022:1595 Förordning (2022:1595) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2023
SFS 2020:944 Förordning (2020:944) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021
SFS 1975:1410 Trafikskadelag (1975:1410)
SFS 2020:945 Förordning (2020:945) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2021
SFS 2022:1593 Förordning (2022:1593) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2023
SFS 2018:1639 Förordning (2018:1639) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019
SFS 2020:946 Förordning (2020:946) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2021
SFS 2022:1594 Förordning (2022:1594) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2023
SFS 2020:947 Förordning (2020:947) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2021
SFS 2022:1592 Förordning (2022:1592) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2023
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 2016:981 Förordning (2016:981) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2017
SFS 2020:548 Lag (2020:548) om omställningsstöd
SFS 2018:696 Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
SFS 2018:1641 Förordning (2018:1641) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2019
SFS 2018:1640 Förordning (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019
SFS 1998:518 Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2012:331 Förordning (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004
SFS 2023:586 Förordning (2023:586) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2024
SFS 2010:1636 Alkoholförordning (2010:1636)
SFS 2023:587 Förordning (2023:587) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2024
SFS 1991:1482 Lag (1991:1482) om lotteriskatt
SFS 1997:595 Tillkännagivande (1997:595) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1991:1483 Lag (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.
SFS 2017:1200 Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
SFS 2018:1139 Lag (2018:1139) om skatt på spel
SFS 1999:673 Lag (1999:673) om skatt på avfall
SFS 2018:1138 Spellag (2018:1138)
SFS 2015:594 Förordning (2015:594) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2016
SFS 1993:584 Lag (1993:584) om medicintekniska produkter
SFS 2015:596 Förordning (2015:596) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2016
SFS 1990:1427 Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.
SFS 2023:599 Förordning (2023:599) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2024
SFS 2010:1622 Alkohollag (2010:1622)
SFS 2020:33 Förordning (2020:33) om skatt på plastbärkassar
SFS 2020:32 Lag (2020:32) om skatt på plastbärkassar
SFS 2023:590 Förordning (2023:590) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2024
SFS 2018:704 Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
SFS 1999:446 Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
SFS 2013:253 Förordning (2013:253) om förbränning av avfall
SFS 1999:445 Lag (1999:445) om exportbutiker
SFS 2018:673 Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
SFS 2018:672 Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
SFS 2006:228 Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt
SFS 2006:227 Vägtrafikskattelag (2006:227)
SFS 2014:1328 Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015
SFS 2022:157 Lag (2022:157) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 1997:857 Ellag (1997:857)
SFS 2006:242 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)
SFS 1997:1140 Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2017:214 Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik
SFS 2004:236 Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 1994:1000 Lotterilag (1994:1000)
SFS 1972:820 Lag (1972:820) om skatt på spel
SFS 2004:629 Lag (2004:629) om trängselskatt
SFS 2004:228 Lag (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
SFS 2004:987 Förordning (2004:987) om trängselskatt
SFS 1998:506 Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
SFS 2021:943 Förordning (2021:943) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2022
SFS 1997:1137 Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SFS 2001:558 Lag (2001:558) om vägtrafikregister
SFS 2010:173 Förordning (2010:173) om alkoholskatt
SFS 1994:1776 Lag (1994:1776) om skatt på energi
SFS 2010:178 Förordning (2010:178) om skatt på energi
SFS 2010:177 Förordning (2010:177) om tobaksskatt
SFS 2014:1470 Lag (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter
SFS 2022:1428 Förordning (2022:1428) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2023
SFS 1995:1667 Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus
SFS 2019:722 Förordning (2019:722) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2020
SFS 2011:443 Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
SFS 1999:1218 Förordning (1999:1218) om skatt på avfall
SFS 1984:410 Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel
SFS 2019:681 Förordning (2019:681) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020
SFS 2022:181 Förordning (2022:181) om skatt på energi
SFS 2022:182 Förordning (2022:182) om tobaksskatt
SFS 2019:683 Förordning (2019:683) om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020
SFS 2019:682 Förordning (2019:682) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020
SFS 2019:685 Förordning (2019:685) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020
SFS 2019:684 Förordning (2019:684) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2020
SFS 1994:224 Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
SFS 2011:1480 Förordning (2011:1480) om elcertifikat
SFS 2020:936 Förordning (2020:936) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2021
SFS 2022:183 Förordning (2022:183) om alkoholskatt
SFS 1984:249 Förordning (1984:249) om spelskatt
SFS 2019:679 Förordning (2019:679) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2020
SFS 2001:650 Förordning (2001:650) om vägtrafikregister
SFS 2019:1274 Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns
SFS 2007:460 Lag (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
SFS 1984:3 Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
SFS 2021:1076 Förordning (2021:1076) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2022
SFS 2021:1078 Förordning (2021:1078) om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2022
SFS 2021:1077 Förordning (2021:1077) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2022
SFS 2021:1234 Förordning (2021:1234) om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker
SFS 2021:1079 Förordning (2021:1079) om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2022