Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2014:9

beslutade den 9 juni 2014.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2014:15, SKVFS 2020:10 och SKVFS 2021:17.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister. Vid tillämpning av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister ska de upphävda föreskrifterna fortfarande gälla.

3. De nya föreskrifterna i 4 kap. 6 § om att en modellbeteckning ska innehålla beteckningen ”SE” gäller inte i fråga om kassaregister som är tillverkade före ikraftträdandet.

4. De nya föreskrifterna i 5 kap. 1 § om att ett kassaregister ska kunna registrera förändring av växelkassa gäller under tiden fram till den 1 januari 2019 inte i fråga om kassaregister som är tillverkade före ikraftträdandet.