Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2020:28

Nytt: 2021-06-21

Dessa allmänna råd har ändrats genom SKV A 2021:18.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2021.

För beskattningsår 2020, se SKV A 2019:30 och SKV A 2020:11.