Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2020:23

beslutade den 21 december 2020.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2021:5.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2021.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2020, se SKVFS 2020:7.