Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2021:18

beslutade den 22 november 2021.

___________

1. Dessa föreskrifter (SKVFS 2014:10) träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister. Vid tillämpning av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister ska de upphävda föreskrifterna fortfarande gälla.

___________

1. Dessa föreskrifter (SKVFS 2021:18) träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Ett företag får fram till och med den 31 december 2026 använda ett kassaregister som registrerar uppgifter i kassaregistret i enlighet med bestäm­mel­serna i 2 kap. 17 §, 4 kap. 9 § eller 4 kap. 10 § i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på kassa­register i dess lydelser den 31 december 2021.