Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2023:1

beslutade den 23 januari 2023.

Nytt: 2023-07-19

Dessa föreskrifter har upphävts genom (SKVFS 2023:7).

___________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2023.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:9) om basränta enligt skatteförfarandelagen.