OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2017.

Här hittar du information om vilka omsättningar utan mervärdesskatt du kan göra till Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne.

Omsättning som avser fartyg för livräddning

Omsättning som avser överlåtelse eller upplåtelse av fartyg för livräddning till Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne och delar, tillbehör, utrustning och även bränsle till ett sådant fartyg är undantagen från skatteplikt. Undantaget omfattar också underhåll, reparation och andra tjänster som avser ett sådant fartyg, som ägs av eller har upplåtits till sällskapet eller delar, tillbehör eller utrustning till ett sådant fartyg (3 kap. 22 § ML). Notera särskilt att undantaget i motsats till vad som gäller enligt 3 kap. 21 § ML även omfattar bränsle till fartyget.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]