OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Först sammanfattas de skattemässiga konsekvenserna av att en tillgång klassificeras som lager. Begrepp och regler förklaras mer utförligt på sidorna Byggnadsrörelse och handel med fastigheter respektive Tomtörelse. Särskilda bestämmelser finns för att klassificera fastigheter och andelar som förvärvas genom arv, bodelning eller gåva.